Kuuluvuus

Radio Classicin FM taajuudet:

Helsinki 92,9 MHz 

Hämeenlinna 88,1 MHz 

Kuopio 94,8 MHz

Lahti 107,4 MHz

Oulu 99,6 MHz 

Tampere 92,2 MHz 

Turku 106,8 MHz 

Voit kuunnella Radio Classicia myös Radiot.fi-sovelluksen kautta tai alalaidasta löytyvällä soittimella.

Radio Classicin kaapelitaajuudet:

Tarkempaa tietoa kaapelijakelusta saa oman paikkakunnan jakelijalta tai taloyhtiöstä

Digiradiot: 

Icecast: https://stream.gbtimes.com/classic

Nyt soi

Bach Johann Sebastian

Sonata In A Minor, Bwv 1003

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Radio Classic on tuoreella ja avoimella otteella kulttuuriin ja sen ilmiöihin pureutuva pääosin klassista musiikkia soittava valtakunnallinen radiokanava.

Tämä tietosuojaseloste koskee Kuunappi Oy:n / Radio Classicin yleisöä.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

1. Rekisterinpitäjä

Radio Classic / Kuunappi Oy
Y-tunnus: 2480783-7
Pinninkatu 55 A, 33100 TAMPERE

2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Zhao Yinong
toimitus(at)radioclassic.fi
Pinninkatu 55 A, 33100 TAMPERE

3. Rekisterin nimi

Radio Classic / Kuunappi Oy:n asiakasrekisteri

4. Käsiteltävät tiedot

Osallistujan itse antamat henkilötiedot. Nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti ja syntymäaika sekä mahdollinen suostumus suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista kilpailuun/kampanjaan osallistumiseen, mutta ilman henkilötietoja ei osallistujaa voida kontaktoida hänen voittaessaan/tullessa valituksi kampanjaan/tilatessaan uutiskirjeen.

Verkkosivuston käyttäjistä kerätään analytiikkatietoja, kuten vierailijan IP-osoite sekä verkkokäyttäytymistiedot (vieraillut sivut ja vierailun kesto). Lue lisää Google Analyticsin tietosuojasta Googlen verkkosivuilta.

5. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • Tietoja käytetään vain voittajien / kampanjaan valittujen kontaktointia varten. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus.
 • Suoramarkkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jollei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia
 • Asiakasviestintä (esim. asiakastiedotteet)
 • Verkkosivuston käyttäjistä tallennetaan verkon analytiikkatyökaluihin (Google Analytics, IO Analytics) IP-osoitteita sekä tietoja verkkokäyttäytymisestä (esim. vierailun kesto, vieraillut sivut, vierailutaajuus). Tutkimme analytiikkatietoja yleisellä tasolla analysoiden kävijävirtojen käyttäytymistä – emme yksittäisen kävijän käyttäytymistä. Analytiikkatietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu verkkopalvelun kehittämisessä analytiikan pohjalta.
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Yhteydenottojen ja palautteiden hoitaminen
 • Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella

Tietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta tai asiakassuhteen tai muun oikeutetun edun perusteella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen syntyessä eli silloin kun henkilö luovuttaa henkilötietojaan kilpailuun osallistumista varten.

Verkkokäyttäytymistietoja kerätään evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. Evästetietoja ei yhdistetä käyttäjän itse antamiin henkilötietoihin

7. Tietojen säilytysaika

Kilpailujen osallistujien tetoja säilytetään kilpailun päättymistä seuraavan kuukauden loppuun. Voittajien tietoja säilytetään 6 kuukautta kilpailun päättymisen jälkeen, jotta voittaja saadaan kontaktoitua ja palkinnon perillepääsy varmistettua.

Nettisivujemme käyttäjistä tallennettuja yksilöiviä käyttäjätietoja säilytetään 14 kuukautta viimeisimmän vierailun jälkeen.

8. Henkilötietojen luovutukset ja kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille niiden omiin tarkoituksiin, vaan ainoastaan radion palvelujen toteuttamiseen.

Kunkin kumppanin kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa kumppani sitoutuu käsittelemään tietoja tietosuojalainsäädännön ja Kuunappi Oy:n ohjeistuksen mukaisesti sekä riittävän tietoturvan huomioiden. Kumppanit sitoutuvat käyttämään vain alihankkijoita, jotka noudattavat samoja käytäntöjä.

Lista kumppaniyrityksistä, jotka vastaanottavat radion asiakkaiden henkilötietoja:

 • Microsoft Inc: Sähköpostijärjestelmä Microsoft Oulookin avulla viestimme tilaaja- ja mainostaja-asiakkaidemme kanssa. Sähköpostiviestit voivat sisältää viestijöiden henkilötietoja siltä osin kuin se on tarpeen mainos- tai laskutusasioiden hoitamisessa. Tietojenkäsittelystä vastaa Kuunappi Oy:n henkilökunta, eikä sähköpostipalvelun lisenssinantajalla ole pääsyä henkilötietoihin tai muihinkaan viestisisältöihin.
 • The Rocket Science Group Inc / MailChimp: Uutiskirjetyökalu MailChimpillä lähetämme uutiskirjeitä ja markkinointiviestejä tilaajille ja potentiaalisille tilaajille. Toimitamme MailChimpiin henkilöiden etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen. MailChimp kerää tietoa käyttäjäkohtaisesti uutiskirjeiden ja markkinointiviestien vastaanottamisesta, viestin avaamisesta ja linkkien klikkaamisesta. Tietojenkäsittelystä vastaa Kuunappi Oy:n henkilöstö, eikä lisenssinantajalla ole pääsyä henkilötietoihin.
 • Google Inc / Google Analytics: verkon käyttäjäanalytiikkapalveluja tarjoava yritys Google Inc kerää verkkokäyttäjiemme IP-osoitteita sekä tietoja verkkokäyttäytymisestä (esim. vierailun kesto, vieraillut sivut, vierailutaajuus). Tutkimme analytiikkatietoja yleisellä tasolla analysoiden kävijävirtojen käyttäytymistä – emme yksittäisen kävijän käyttäytymistä.
 • Kilpailujen osallistujatietoja ei luovuteta kokonaisuudessaan eteenpäin, ellei rekisteröity ole antanut lupaa luovuttaa tietonsa kolmannen osapuolen suoramarkkinointia varten.
 • Kilpailujen voittajien tiedot voidaan toimittaa eteenpäin kyseisen kilpailun asiakasyritykselle palkintojen toimittamista varten.

9. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Poikkeuksen muodostavat kumppanimme Microsoft Inc, Google Inc sekä Rocket Science Group Inc, joiden palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Nämä yhtiöt on EU-U.S. Privacy Shield -sertifioitu.

10. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa, ja huolehdimme tietoturvasta myös teknisin keinoin.

a) Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti ole. Jos manuaalista aineistoa syntyy, se säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä tai se tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

b) Digitaalinen aineisto: Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.

Nykyinen tietosuojaseloste on päivitetty 30.9.2019.